Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ


Να σταματήσουμε τα 6 εργοστάσια καύσης βιομάζας στο Μαρκόπουλο
Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας και το περιβάλλον για τα κέρδη ιδιωτών
                                                                                
Αυτό τον Δήμο ... ονειρεύεστε κ. Δήμαρχε;
                                                                                    
Συμπολίτες, συμπολίτισσες, 
Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι σε εξέλιξη στην περιοχής μας αυτή την περίοδο. 
Προωθούνται για έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο 6 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την κατασκευή 6 εργοστασίων καύσης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην 
περιοχή του Μαρκόπουλου. Οι μελέτες θα είχαν ψηφιστεί την προηγούμενη Τρίτη αλλά αναβλήθηκαν
ύστερα από την έντονη παρέμβαση μελών της Επιτροπής Αγώνα και άλλων συμπολιτών στη 
συνεδρίαση. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά άμεσα εμάς και τα παιδιά μας και προωθείται χωρίς 
εμάς, χωρίς ούτε την ουσιαστική δημόσια διαβούλευση που προβλέπει ο νόμος, ώστε να 
δημιουργήσουν τετελεσμένα, πριν μάθουμε τι συμβαίνει.  

 Στα πλαίσια της φρενίτιδας την περίοδο του Μνημονίου, την εξαθλίωση και φτωχοποίηση του ελληνι-
κού λαού συμπληρώνει η παράδοση - από τη συγκυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ - του φυσικού 
πλούτου και του περιβάλλοντος βορρά σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα θυσιάζοντας 
την αξιοπρεπή διαβίωση και την υγεία μας.
Η κατασκευή 6 εργοστασίων καύσης βιομάζας στο Μαρκόπουλο και μάλιστα το ένα δίπλα στο άλλο
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά :

1. Ποια είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή από τα 6 εργοστάσια μαζί ; 
Ουσιαστικά πρόκειται για την δημιουργία μίας Μονάδας η οποία θα παράγει ρεύμα ≤6 MW με  
6πλάσιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Η ΜΠΕ πρέπει να αποσυρθεί αμέσως γιατί υπολογίζει 
Μονάδα που θα παράγει μόνο ≤1 MW – το κάθε εργοστάσιο χωριστά. Εφ όσον η επιβάρυνση του 
κάθε εργοστασίου φτάνει στα ανώτερα όρια σημαίνει ότι τα 6 μαζί υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
2. Ακόμη και η περιβαλλοντική επιβάρυνση από το ένα εργοστάσιο «χωράει» στην ήδη επιβαρυμένη
 περιβαλλοντικά περιοχή των Μεσογείων όπου λειτουργούν ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ (Λαύριο), το
αεροδρόμιο, τα λατομία Μαρκόπουλου, το ΚΕΛ Μερέντας, ο ιππόδρομος και σειρά άλλων βιομη-
χανιών ;
3. Γιατί θέλουν να κατασκευάσουν εδώ εργοστάσιο καύσης βιομάζας (ευκάλυπτου, μίσχανθου κλπ) 
ενώ δεν υπάρχει τέτοια παραγωγή εδώ; Τι τελικά θα καίει και από πού θα έρχεται αυτό ;
Υπάρχει ενδεχόμενο να συνδεθεί στο μέλλον αυτό το εργοστάσιο καύσης βιομάζας για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση σκουπιδιών ; Είναι γνωστά τα σχέδια για τα σκουπίδια στην 
Κερατέα ; Ποιος έχει διερευνήσει και ποιος δεσμεύεται ότι δεν κρύβεται ένα τέτοιο σχέδιο ; 
4. Με ποια διαδικασία και μεθοδολογία επιλέχθηκε ο χώρος και ποια τα κριτήρια εγκατάστασης εκεί;
Υπήρξε συγκριτική αξιολόγηση των περιοχών που είχαν επιλεγεί;
5. Θα επηρεαστούν τα υπόγεια ύδατα από το σύστημα ψύξης (μεγάλες ποσότητες νερού) ; Τι θα γίνει
με την τέφρα - τι χαρακτηριστικά έχει αυτή και που θα διοχετεύεται ; Τι επικινδυνότητα έχουν οι αέριοι 
ρύποι (πχ μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα κλπ) και ποιος έχει την ευθύνη για ότι αυτό σημαίνει 
για τις γειτονικές κατοικημένες περιοχές που απέχουν μόλις 200 μέτρα ;
Μπορεί πραγματικά να ελεγχθεί η λειτουργία του εργοστασίου και η ύπαρξη των αναγκαίων φίλτρων;
6. Ποια η σχέση των εργοληπτών «Γαιοδυναμική Άρτεμις Εννέα ΕΠΕ» με μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα ; Είναι τυχαίο ότι η ίδια εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση για ίδια εργοστάσια σε Κερατέα,
 Ωρωπό, Κορωπί, Γέρακα, Φυλή και μάλιστα το εργοστάσιο της Φυλής προβλέπεται να 
«φιλοξενηθεί» σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», θυγατρική του ομίλου 
«ΑΚΤΩΡ», δηλαδή του εθνικού εργολάβου Μπόμπολα!!!! όπως καταγγέλλουν φορείς στη Φυλή.
7. Γιατί πρέπει να εγκρίνουμε ένα εργοστάσιο καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ιδιώτη όταν σήμερα υπάρχει εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή ; Πόσο θα στοιχίσει η παραγωγή 
ενέργειας στα εργοστάσια αυτά; Πόσο θα πουλάει το ρεύμα η Εταιρεία;
Δε συμφωνούμε με την αύξηση της ιδιωτικής παραγωγής ρεύματος όταν, ήδη τώρα, η ΔΕΗ παράγει 
το 65% της συνολικής ενέργειας και πουλάει το 100% του ηλεκτρικού ρεύματος της λιανικής αγοράς.
 Μάλιστα είναι υποχρεωμένη να αγοράζει ακριβά το παραγόμενο από ιδιώτες ρεύμα και να το 
πουλάει φθηνότερα, εξασφαλίζοντας τα κέρδη του ιδιώτη και υπονομεύοντας τη δημόσια επιχείρηση
της οποίας το κόστος μετακυλύεται σε μας τους πολίτες με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων του
ρεύματος.
 
Συμπολίτες Συμπολίτισσες ,
Δεν είναι δυνατόν να παίζουνε με τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας προκειμένου να βγάλουν
χρήματα κάποιοι. 
Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά ερωτήματα που ως Επιτροπή Αγώνα καταφέραμε στη μικρή 
ενασχόληση με το θέμα να συγκεντρώσουμε. Γιατί ο Δήμος δεν μας είπε τίποτα από αυτά ; 
Γιατί η δημοτική αρχή απέκρυψε το θέμα, δεν το έφερε σε δημοτικό συμβούλιο, απέστειλε μια γνώμη 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που θεωρεί σωστό να συνυπολογιστούν οι ρύποι των έξι 
μονάδων μαζί, χωρίς να βάλει κανένα ουσιαστικό εμπόδιο στην έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ουσιαστικά γνωμοδότησε θετικά!!! Στη συνεδρίαση του περιφερει-
ακού συμβουλίου οι ενστάσεις που προκάλεσαν την αναβολή της απόφασης τέθηκαν μόνο από 
πολίτες ενώ ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μαρκοπούλου, που παρεβρίσκονταν, δεν έβαλε καμία 
ένσταση.

Καλούμε κάθε συμπολίτη – συμπολίτισσα,
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να μην αφήσουμε ασύδοτα τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Πρέπει να δράσουμε άμεσα καθώς έχει οριστεί σύσκεψη του εισηγητή για το θέμα στο περιφερειακό
συμβούλιο με όλους τους ενδιαφερόμενους την Τετάρτη 20/3.
Ήδη μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατέθεσαν γραπτή ένσταση στην περιφέρεια.


Καλούμε σε μαζική παρουσία 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
την Παρασκευή 16/3 στις 8μμ.
να απαιτήσουμε να συζητηθεί το θέμα προ ημερήσιας διάταξης και να πάρει θέση ο Δήμος στέλνοντας αρνητική απόφαση στην περιφέρεια.


  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ«Όχι στα χαράτσια» Τηλ. 6934552574, 
e-mail:ep-ag-marko@gmail.com, web.:epagomarko.blogspot.gr,
ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΔεν υπάρχουν σχόλια: