Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Όχι στην έγκριση της ΣΜΠΕ για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, 1ο βήμα για την ιδιωτικοποίηση & το ξεπούλημά του.Έρχεται εσπευσμένα στο Δημοτικό συμβούλιο Τετάρτη 16/3 και στο Περιφερειακό συμβούλιο 17/3, η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο, κατά παραγγελία του ΤΑΙΠΕΔ.
Η έγκριση της ΣΜΠΕ αποτελεί το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση του Ιππικού Κέντρου καθώς πρέπει το ΤΑΙΠΕΔ να καθορίσει τους "ελκυστικούς" για τους επενδυτές όρους ώστε να επιταχύνει το γενικό ξεπούλημα που έχει αναλάβει. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ως πρώτος λόγος για τη θετική τοποθέτηση της δημοτικής αρχής (!) :

"Το προτεινόμενο Σχέδιο έχει ως σκοπό την αξιοποίηση του υπό μελέτη ακινήτου με στόχο:
      i. Να καταστεί ελκυστικό προς εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές, ώστε με την αξιοποίησή του να επιτευχθεί σημαντικό δημοσιονομικό όφελος." .