Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

"ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ" ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. (17/04/2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (6) ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

"Δήμαρχε, δεν ... παίζεσαι!"
Στις 17 Απρίλη 2013 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας για να πάρει απόφαση σχετικά με το ζήτημα της "γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία έξι (6) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 1MW η καθε μία" της εταιρίας "ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ" στο ΒΙΟΠΑ Δήμο Μαρκοπούλου.
Το ζήτημα που μονοπωλούσε το ενδιαφέρον της τοπικής μας κοινωνίας ήταν το 2ο από τα προς συζήτηση θέματα. Έτσι ...