Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ένωση Γονέων Αν. Αττικής εξέδωσε το παρακάτω κάλεσμα-προσκλητήριο ΠΑΝΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για τις 23 Οκτώβρη 2012.

                                                                     ΚΑΛΕΣΜΑ
                                 ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινό ψήφισμα Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής για την μεταφορά μαθητών

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
      ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 


Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

                                                                           
            Η "Επιτροπή Αγώνα Μαρκόπουλου-Π.Ράφτη" 
ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 
   ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΣΤΙΣ 11:00π.μ.

      Η "Επιτροπή Αγώνα Μαρκόπουλου-Π.Ράφτη" συμμετέχει στην γενική πανεργατική απεργία που έχει προκηρυχτεί για τις 18 Οκτώβρη,