Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Κοινό ψήφισμα Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής για την μεταφορά μαθητών

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
      ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 


∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ


                                                                                       Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Οι υπογράφοντες ∆ήµαρχοι των παραπάνω δήµων της Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, εξαιτίας της µεγάλης αναστάτωσης που επικρατεί στο χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
- λόγω των τεράστιων περικοπών της κυβέρνησης που µέχρι σήµερα
  ξεπερνούν το 50%,
- των σηµαντικών ελλείψεων στα σχολεία,
- και κυρίως λόγω  του µείζονος σηµασίας προβλήµατος που έχει προκύψει το 
τελευταίο διάστηµα µε τη διακοπή των σχολικών µεταφορών, πρόβληµα που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη τη σχολική χρονιά  για χιλιάδες µαθητές σε όλη τη χώρα, και εκφράζοντας τη δικαιολογηµένη οργή και αγανάκτηση των γονέων, των µαθητών αλλά και όλων των πολιτών που µετά και το νέο αδιέξοδο, στο οποίο κατέληξαν οι επίµονες προσπάθειές µας για διάλογο µε την Περιφέρεια και τους µεταφορείς, θα κληθούν – καθώς φαίνεται - να επιβαρυνθούν µε ένα επιπλέον έξοδο (δαπάνη) που η πολιτεία έχει την απόλυτη ευθύνη να αναλάβει,  αποφασίσαµε από κοινού να προχωρήσουµε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις διαµαρτυρόµενοι για την προσπάθεια της κυβέρνησης να µεταθέσει το κόστος της εκπαίδευσης και της µεταφοράς των µαθητών στους γονείς επιβαρύνοντας τους οικονοµικά και ανακοινώνουµε τα ακόλουθα:

α). καταγγέλλουµε την αδικαιολόγητη ολιγωρία που υπάρχει από πλευράς πολιτείας για τα θέµατα που αφορούν στην οµαλή λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β). ζητάµε την άµεση και χωρίς καθυστέρηση αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων προς την εκπαίδευση (οι οποίες έχουν  περικοπεί µέχρι σήµερα κατά 50% σε σχέση µε πέρσι), για να µπορέσουν τα σχολεία να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες και να εξασφαλιστεί η οµαλή δραστηριότητά τους και το φετινό χειµώνα (π.χ. πετρέλαιο, σχολικός εξοπλισµός, γραφική ύλη
κλπ.), κάτι που φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο στην παρούσα φάση,
γ). συµπαραστεκόµαστε στον αγώνα των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων που έχουν πληγεί σηµαντικά τα τελευταία δύο (2) χρόνια από τη µνηµονιακή πολιτική και στεκόµαστε στο πλευρό τους στην προσπάθειά τους για αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
δ). συνεχίζουµε τους αγώνες για τη διασφάλιση του  δηµόσιου και  δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας, καθώς η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι δικαίωµα που πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε όλα τα παιδιά,
ε). εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία και ανησυχία µας για τη διακοπή – µε πλήρη ευθύνη της κυβέρνησης – των σχολικών µεταφορών και 
στ). καλούµε την κυβέρνηση να αναλάβει άµεσα τις ευθύνες της και να αποδώσει τα οφειλόµενα για τις µεταφορές, προκειµένου να ξεκινήσει το συντοµότερο δυνατό η µεταφορά των µαθητών, χωρίς την εξασφάλιση της οποίας θα είναι ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν τα σχολεία µας και να χαθεί η φετινή σχολική χρονιά. 

Για τους παραπάνω λόγους καλούµε όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό µας σε αυτόν τον αγώνα και να συµµετάσχουν µαζικά στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:30 π.µ. στο Υπουργείο  Οικονοµικών (προσυγκέντρωση: 11.00 π.µ. στην Πλατεία Κλαυθµώνος).  


Οι υπογράφοντες  
∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου
∆ήµαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος
∆ήµαρχος Βάρης–Βούλας–Βουλιαγµένης Σπυράγγελος Πανάς
∆ήµαρχος ∆ιονύσου Ιωάννης Καλαφατέλης
∆ήµαρχος Ελευσίνας Γεώργιος Τσουκαλάς
∆ήµαρχος Κρωπίας ∆ηµήτριος Κιούσης
∆ήµαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής
∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Γεώργιος ∆ρίκος
∆ήµαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος
      ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης
∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης
∆ήµαρχος Παιανίας ∆ηµήτριος ∆άβαρης
∆ήµαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος
∆ήµαρχος Ραφήνας – Πικερµίου Γεώργιος Χριστόπουλος
∆ήµαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου
∆ήµαρχος Σπάτων - Αρτέµιδος Χρήστος Μάρκου
∆ήµαρχος Φυλής ∆ηµήτριος Μπουραϊµης
∆ήµαρχος Ωρωπού Ιωάννης Οικονοµάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: