Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Η συζήτηση, στο Δ.Σ., για την νέα Μ.Π.Ε. της περιβαλλοντικής ανάπλασης του χώρου των Λατομείων!

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας (26/06/13) με τίτλο:

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (θέση ΜΕΡΕΝΤΑΣ-Ντάγλα): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ... χωρίς ψιλά γράμματα!» γράφαμε ότι … «η τοπική μας κοινωνία το τελευταίο διάστημα απασχολείται με την κατάληξη αποκατάστασης και διαμόρφωσης του χώρου των λατομείων "Σταύρου" και "Μαλέα" στο Δήμο Μαρκοπούλου».

Αναφερθήκαμε σε παλαιότερα ρεπορτάζ που αναδείκνυαν το ζήτημα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του τοπίου όπου βάσει συμβολαίου έχει υποχρέωση να πράξει ο εξορύκτης. Μια νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ...

για τον συγκεκριμένο χώρο των λατομείων, έρχεται να … ταράξει τα «λιμνάζοντα νερά» της πολύπαθης λεκάνης των Μεσογείων.

Την κοινοποιούμε [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] χωρίς σχόλια, πιστεύοντας ότι αυτά θα ενεργοποιηθούν από όλους μας μετά από προσεκτική μελέτη.
Η συγκεκριμένη συζήτηση με θέμα την γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου για την «Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία ΑΕΚΚ και ανάπλαση ανενεργού λατομικού χώρου», που έχει καταθέσει η εταιρία «ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ–ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Νοέμβρη, στις 19:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: