Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

"Συνήγορος του Πολίτη": Κίνδυνος υποβάθμισης από τις ρυθμίσεις για την παράκτια ζώνη!

paraliesΟι κίνδυνοι από νομοθετικές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια «είναι η δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κατάρρευση των οικοσυστημάτων με την εξάντληση της φέρουσας ικανότητάς τους», αναφέρει η Αρχή.Τον κώδωνα του κινδύνου για την υποβάθμιση της παράκτιας ζώνης κρούει ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει, η πρόσφατη θέση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την οριοθέτηση και διαχείριση της παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με τα σχέδια νόμων για τη ρύθμιση της δυνατότητας εξαγοράς από ιδιώτες κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και την εξωδικαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου κι ιδιωτών «δικαιολογούν την έντονη ανησυχία της Αρχής».
Ο Συνήγορος υπογραμμίζει πως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις «ενέχουν τον κίνδυνο υποβάθμισης του παράκτιου περιβάλλοντος, μέσω της εξαντλητικής εκμετάλλευσής του. Η στενή και βραχυπρόθεσμη αντίληψη της οικονομικής ανάπτυξης αυξάνει τον κίνδυνο περιβαλλοντικής βλάβης στα παράκτια οικοσυστήματα, στις ήδη φθίνουσες προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στο φυσικό πλούτο και στην αξία του τοπίου και της ποιότητας ζωής».
Όπως τονίζει, οι κίνδυνοι από νομοθετικές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια «είναι η δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κατάρρευση των οικοσυστημάτων με την εξάντληση της φέρουσας ικανότητάς τους».

Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη
Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η περιβαλλοντικά ορθή και με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείριση του παράκτιου χώρου. Συγχρόνως,προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων, διαδικασιών ή περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών για την προστασία και αξιοποίηση του παράκτιου περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας αλλά και των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών.

Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: